Zostać partnerem

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE

Warunki przetwarzania danych osobowych

Firma: Dalen Tech Czech s.r.o. z siedzibą w Brnie, ul.  Vídeňská 101/119, kod pocztowy 619 00, numer wpisu do rejestru sądowego: 02777878, operator sklepu internetowego www.dalen-tech.cz ( dalej "Administrator") oświadcza, że wszystkie dane osobowe są uważane za poufne i (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej "Rozporządzenie") i uchylające dyrektywę 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE (rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych osobowych).

Za pomocą tego dokumentu na temat ochrony prywatności i przetwarzania danych informujemy o tym, jakie dane osobowe zbieramy i jak traktujemy je dalej.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

W rozumieniu powyższego Rozporządzenia przetwarzamy następujące informacje, które nam przekazujesz:

imię i nazwisko

adres zamieszkania

numer telefonu

Adres e-mail

Adres IP

Twoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail są danymi, które są oznaczone jako obowiązkowe w procesie zamawiania na stronach naszego e-sklepu, a bez nich nie moglibyśmy poprawnie przetworzyć, potwierdzić i dostarczyć Twojego zamówienia lub skontaktować się z Tobą. i komunikować się z tobą o twoim zamówieniu. Dane te będą przetwarzane w celu identyfikacji stron oraz zawarcia i wykonania umowy. Ponadto przetwarzamy je w uzasadnionym interesie oraz w celu rejestrowania umowy i przyszłej ewentualnej obrony praw i obowiązków stron.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu ulepszenia naszych usług, które obejmują przede wszystkim realizację Twojego zamówienia. Jeśli wypełnisz prośbę o powiadomienie o dostępności produktu, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody. W przypadku obsługi klienta i serwisu, odwiedzając naszą stronę, przetwarzamy Twój adres IP, a także śledzimy datę i godzinę Twojej aktywności w naszym sklepie internetowym, a także kliknięte linki i informacje o przeglądanych przedmiotach. Jednak ta informacja jest anonimowa dla twojego bezpieczeństwa, więc nie możemy jej przypisać do konkretnej osoby.

W ramach naszych działań marketingowych można przesłać wiadomość komercyjną na Twój adres e-mail, ponieważ umożliwia to Artykuł 7 (3) Ustawy nr 480/2004, O Usługach Społeczeństwa Informacyjnego, jeśli nie odmówisz. Informacje te mogą odnosić się wyłącznie do towarów podobnych do zakupionych lub usług i można je w dowolnym momencie anulować w prosty sposób - wysyłając list, e-mailem lub klikając łącze w dokumencie sprzedaży. Zachowamy adres e-mail do tego celu przez 3 lata od ostatniej umowy zakupu między stronami.

Przetwarzamy również pliki cookie ze stron internetowych obsługiwanych przez naszą firmę ESYST.

Co to są pliki cookie:

Pliki cookie to małe pliki, które przechowują informacje w przeglądarce i są powszechnie używane do rozróżniania poszczególnych użytkowników. Jednakże osoba użytkownika nie jest możliwa do zidentyfikowania na podstawie tych informacji.

Pliki cookie pomagają, na przykład :

w poprawnej funkcjonalności  naszej strony w celu ukończenia procesu zakupu z możliwie najmniejszymi trudnościami;

zapamiętywać  dane logowania  naszych klientów, aby nie musieli ich ponawiać za każdym razem;

przy określaniu, które witryny i funkcje najczęściej odwiedzają użytkownicy; w oparciu o to, możemy najlepiej dostosować naszą ofertę do twoich wymagań;

zapamiętywać  weryfikację wieku.

Których plików cookie używamy:

Pliki cookie wykorzystujemy jako krótkookresowe  tzw.  „ciasteczka sesyjne“, które są tylko tymczasowe i będą przechowywane w przeglądarce tylko do czasu zamknięcia przeglądarki i jako długoterminowe tak zwane "trwałe pliki cookie", które pozostają na urządzeniu znacznie dłużej lub tak długo, jak długo trwają i nie zostaną usunięte ręcznie (czas przechowywania plików cookie na urządzeniu zależy od ustawień plików cookie i ustawień przeglądarki).

Pod względem funkcjonalności każdego pliku, pliki cookie można podzielić na:

niezbędne, które są ważne dla podstawowej funkcjonalności strony

konwersyjne, które pozwalają nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży

trackingowe (śledzące), które w połączeniu z konwersyjnymi  pomagają analizować wydajność poszczególnych kanałów sprzedaży

remarketingowe, których używamy do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania

analityczne, które pomagają nam poprawić komfort korzystania z naszej witryny dzięki zrozumieniu, jak z niego korzystają użytkownicy

 Niektóre pliki cookie mogą zbierać informacje, które są następnie wykorzystywane przez strony trzecie i które na przykład bezpośrednio wspierają naszą działalność reklamową (tzw. "Pliki cookie stron trzecich"). Na przykład informacje o produktach zakupionych przez odwiedzających naszą witrynę mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w celu lepszego dostosowania wyświetlania banerów reklamowych na twoich stronach internetowych. Jednak dzięki temu żródłu nie możecie być zidentyfikowani.

Jak odmówić używania plików cookie:

Używanie plików cookie, można skonfigurować za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz odrzucić pliki cookie za pomocą przeglądarki internetowej lub skonfigurować tylko niektóre pliki cookie.

Informacje na temat przeglądarek i sposobu ustawiania preferencji plików cookie znajdują się na następujących stronach internetowych:

Chrome | Firefox | Internet Explorer | Android

  

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Twoje dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim lub w inny sposób udostępniane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne w trakcie realizacji umowy kupna, na podstawie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

Do tej grupy należą przewoźnicy, którym dane osobowe dotyczące nabywców są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towarów, dostawcy usług oceny,  którym dane osobowe nabywców są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny, dostawcy usług płatniczych, którym dane osobowe kupujących są przekazywane w minimalnym zakresie niezbędnym do umożliwienia zapłaty zamówienia i dalszych usługodawców lub stron trzecich, którymi są:

PPL, Zásilkovna.cz

Dostawca oprogramowania webProgress, s.r.o.

lub inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji, które nie są obecnie używane przez Administratora.

Jeżeli osoby trzecie wykorzystają dane w ramach uzasadnionego i uprawnionego zakresu , Administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie to podlega zasadom przetwarzania danych osobowych odpowiednich i uprawnionych firm i osób.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe przez cały czas trwania stosunku umownego i przez 10 lat od rozwiązania stosunku umownego, o ile prawo nie stanowi inaczej dla utrzymania dokumentacji umownej przez dłuższy czas. Adres e-mail jest przechowywany przez 3 lata.

IV. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z ochroną danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem masz prawo:

- w dowolnym momencie zażądać od nas  informacji o tym jakie Twoje dane przetwarzamy

- zażądać dostępu do tych danych oraz zaktualizować lub poprawić  te dane lub zażądać ograniczenia przetwarzania

- do przenoszenia danych oraz prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych

- złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- wnieś sprzeciw wobec przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes Administratora

- wymagać od nas usunięcia danych osobowych, ale nie dotyczy to danych, które musimy zachować zgodnie z prawem (faktury i wyciągi bankowe lub noty kredytowe)

- jeśli Twoje dane osobowe będą potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych, Twoje podanie może zostać odrzucone (na przykład, jeśli mamy zaległy dług lub roszczenie w toku bądź reklamację w trakcie rozpatrywania)

W przypadku jakichkolwiek zapytań, komentarzy i próśb dotyczących tych Informacji, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem:

Adres: ul. Vídeňská 101/119, Kod pocztowy 619 00, Brno, Republika Czeska

Numer telefonu: +420 541 233 424

E-mail: marketing@dalen-tech.cz

Warunki te wchodzą w życie w dniu 25.5.2018.

CZY MACIE PYTANIA ?

Chętnie Wam na nie odpowiemy.

Zuma Line Sp. z o.o.
Zuma Line
ul.. Generała Józefa Zajączka 9
40-050 Katowice


Przedstawiciele handlowi:

Barbara Starek
Specjalista ds. Sprzedaży hurtowej
tel. +48 32 730 66 13
barbara.starek@zumaline.pl

02777878: 02777878
CZ02777878: CZ02777878
Wpis do rejestru: C82378, Sąd Rejonowy w Brnie